1487 1792 1156 1863 1108 1963 1751 1037 1368 1683 1641 1152 1738 1498 1638 1825 1583 1181 1541 1079 1594 1575 1558 1317 1869 1635 1918 1677 1175 1665 1438 1938 1105 1761 1162 1297 1884 1102 1484 1367 1421 1862 1789 1995 1714 1778 1149 1173 1835 1902 1775 1754 1070 1099 1276 1908 1467 1035 1308 1220 1690 1173 1713 1093 1280 1544 1193 1714 1154 1819 1279 1128 1496 1002 1194 1826 1221 1723 1345 1481 1811 1682 1324 1267 1209 1910 1813 1235 1202 1113 1462 1281 1939 1617 1820 1910 1123 1634 1988 สำนักงาน จ.ส.ท. อื่นๆ จ.ส.ท.

อื่นๆ


การป้องกันอุทกภัย (12 ตุลาคม 2554)
ดอลล์แข็ง ฉุดทองคำปิดร่วง $9.90 ซึ่งเหนือความคาดหมายในรอบ 6 เดือน (21 พฤษภาคม 2553)
น้ำมันดิ่งเกือบ $2 - หุ้นมะกันทรุดหนัก ตามความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (21 พฤษภาคม 2553)
ทองคำปิดลบ 9 ดอลล์ หลังตลาดหุ้น - ตลาดเงินผันผวน (21 พฤษภาคม 2553)
น้ำมันแตะ $80 จากเหตุประท้วงในฝรั่งเศส - หุ้นมะกันปิดลบ (21 พฤษภาคม 2553)
รับบริจาคสานต่อเว็บไซต์ Goldhips ปี 2554 งบ50,000 บาท (21 พฤษภาคม 2553)
ดอลล์แข็ง ฉุดทองคำปิดร่วง $9.90 ซึ่งเหนือความคาดหมายในรอบ 6 เดือน (21 พฤษภาคม 2553)
น้ำมันดิ่งเกือบ $2 - หุ้นมะกันทรุดหนัก ตามความเชื่อมั่นผู้บริโถค (21 พฤษภาคม 2553)
ทองคำปิดลบ 9 คอลล์ หลังตลาดหุ้น - ตลาดเงินผันผวน (21 พฤษภาคม 2553)
น้ำมันแตะ $80 จากเหตุประท้วงในฟรั่งเศส (21 พฤษภาคม 2553)