1139 1308 1372 1692 1051 1274 1355 1769 1025 1725 1027 1955 1741 1899 1822 1563 1723 2000 1811 1929 1567 1303 1708 1236 1906 1011 1726 1243 1256 1695 1729 1038 1127 1546 1730 1801 1678 1218 1176 1117 1416 1013 1095 1609 1399 1430 1561 1580 1507 1627 1601 1534 1532 1663 1207 1789 1910 1765 1058 1357 1678 1586 1256 1926 1292 1000 1981 1170 1286 1220 1614 1116 1811 1528 1255 1327 1673 1170 1079 1693 1649 1263 1227 1142 1267 1006 1371 1403 1003 1051 1817 1191 1291 1418 1458 1741 1804 1737 1438 สำนักงาน จ.ส.ท. การรับจำนำไถ่ถอน จ.ส.ท.

การรับจำนำไถ่ถอน


การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (16 มีนาคม 2563)
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (25 พฤษภาคม 2559)
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (03 พฤษภาคม 2559)
การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลทั่วไปซึ่งไม่ใช่สถานธนานุบาลภาคและเขต (20 เมษายน 2559)
การช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการ สธ. ของ อปท. ที่ประสบอุทกภัย กรณีซื้อคืนทรัพย์หลุดจำนำ (26 ธันวาคม 2554)
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (26 ธันวาคม 2554)
การป้องกันอุทกภัย (26 ธันวาคม 2554)
ทองคำปิดลบ 9 คอลล์ หลังตลาดหุ้น - ตลาดเงินผันผวน (21 พฤษภาคม 2553)
น้ำมันดิ่งเกือบ $2 - หุ้นมะกันทรุดหนัก ตามความเชื่อมั่นผู้บริโถค (21 พฤษภาคม 2553)
ดอลล์แข็ง ฉุดทองคำปิดร่วง $9.90 ซึ่งเหนือความคาดหมายในรอบ 6 เดือน (21 พฤษภาคม 2553)
รับบริจาคสานต่อเว็บไซต์ Goldhips ปี 2554 งบ50,000 บาท (21 พฤษภาคม 2553)
น้ำมันแตะ $80 จากเหตุประท้วงในฝรั่งเศส - หุ้นมะกันปิดลบ (21 พฤษภาคม 2553)
ทองคำปิดลบ 9 ดอลล์ หลังตลาดหุ้น - ตลาดเงินผันผวน (21 พฤษภาคม 2553)
น้ำมันดิ่งเกือบ $2 - หุ้นมะกันทรุดหนัก ตามความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (21 พฤษภาคม 2553)
ดอลล์แข็ง ฉุดทองคำปิดร่วง $9.90 ซึ่งเหนือความคาดหมายในรอบ 6 เดือน (21 พฤษภาคม 2553)
น้ำมันแตะ $80 จากเหตุประท้วงในฟรั่งเศส (21 พฤษภาคม 2553)