1557 1436 1850 1708 1624 1870 1269 1717 1281 1918 1441 1434 1374 1944 1846 1034 1411 1491 1655 1737 1224 1125 1923 1068 1090 1911 1991 1367 1066 1187 1213 1314 1692 1887 1004 1626 1230 1723 1593 1355 1776 1214 1611 1131 1893 1590 1540 1732 1710 1578 1241 1943 1954 1623 1457 1229 1245 2000 1026 1534 1448 1025 1028 1219 1374 1451 2000 1086 1059 1500 1689 1749 1174 1790 1878 1119 1447 1314 1901 1212 1329 1892 1058 1283 1688 1634 1513 1310 1131 1888 1422 1335 1150 1344 1182 1327 1221 1841 1196 สำนักงาน จ.ส.ท. (สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง 40,350.00 40,450.00 08:59:45
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ