1469 1367 1818 1995 1157 1551 1547 1686 1963 1612 1884 1455 1303 1607 1671 1921 1172 1347 1963 1318 1726 1466 1418 1712 1210 1374 1396 1440 1377 1312 1569 1187 1521 1732 1876 1604 1919 1875 1222 1717 1911 1527 1920 1005 1015 1344 1551 1326 1065 1556 1106 1543 1230 1361 1005 1886 1168 1223 1381 1385 1547 1981 1261 1170 1364 1268 1886 1497 1230 1569 1937 1152 1869 1193 1604 1646 1307 1248 1934 1896 1143 1770 1976 1146 1125 1442 1171 1166 1969 1289 1939 1723 1562 1815 1389 1794 1874 1563 1831 สำนักงาน จ.ส.ท. (สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง - - -
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

การกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) 21 กุมภาพันธ์ 2567
โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฯ 21 กุมภาพันธ์ 2567
โอน (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาล และแต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ 31 มกราคม 2567
โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มตำแหน่งประเภททั่วไป 26 มกราคม 2567
บรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 26 มกราคม 2567

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ