หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


(27 ธันวาคม 2565)
โอน (ย้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล และแต่งตั้งพนักงานสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ (26 ธันวาคม 2565)
(26 ธันวาคม 2565)
(09 ธันวาคม 2565)
(08 ธันวาคม 2565)
(02 ธันวาคม 2565)
(01 ธันวาคม 2565)
(01 ธันวาคม 2565)
(29 พฤศจิกายน 2565)
(23 พฤศจิกายน 2565)
(23 พฤศจิกายน 2565)
(21 พฤศจิกายน 2565)
(21 พฤศจิกายน 2565)
(11 พฤศจิกายน 2565)
(11 พฤศจิกายน 2565)
(02 พฤศจิกายน 2565)
(31 ตุลาคม 2565)
(27 ตุลาคม 2565)
(27 ตุลาคม 2565)
(25 ตุลาคม 2565)