1072 1515 1073 1532 1682 1324 1217 1375 1681 1789 1033 1211 1128 1824 1050 1108 1044 1959 1555 1565 1586 1247 1153 1358 1228 1150 1855 1091 1575 1071 1475 1748 1804 1637 1196 1596 1089 1586 1465 1077 1091 1955 1589 1930 1961 1789 1182 1956 1243 1344 1793 1222 1783 1126 1753 1940 1430 1790 1940 1182 1721 1336 1508 1889 1884 1191 1172 1560 1222 1202 1889 1819 1036 1337 1327 1876 1491 1952 1503 1751 1072 1063 1357 1200 1308 1554 1546 1516 1981 1557 1373 1356 1646 1864 1147 1536 1558 1465 1221 สำนักงาน จ.ส.ท. ข่าวเศรษฐกิจ จ.ส.ท.

ข่าวเศรษฐกิจ


[ข่าวเศรษฐกิจ] ดอลล์แข็ง ฉุดทองคำปิดร่วง $9.90 ซึ่งเหนือความคาดหมายในรอบ 6 เดือน (09 กันยายน 2565)
[ข่าวเศรษฐกิจ] น้ำมันดิ่งเกือบ $2 - หุ้นมะกันทรุดหนัก ตามความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (16 พฤษภาคม 2553)
[ข่าวเศรษฐกิจ] ทองคำปิดลบ 9 ดอลล์ หลังตลาดหุ้น - ตลาดเงินผันผวน (16 พฤษภาคม 2553)
[ข่าวเศรษฐกิจ] น้ำมันแตะ $80 จากเหตุประท้วงในฝรั่งเศส - หุ้นมะกันปิดลบ (15 พฤษภาคม 2553)
[ข่าวเศรษฐกิจ] รับบริจาคสานต่อเว็บไซต์ Goldhips ปี 2554 งบ50,000 บาท (15 พฤษภาคม 2553)
[ข่าวเศรษฐกิจ] ดอลล์แข็ง ฉุดทองคำปิดร่วง $9.90 ซึ่งเหนือความคาดหมายในรอบ 6 เดือน (15 พฤษภาคม 2553)
[ข่าวเศรษฐกิจ] น้ำมันดิ่งเกือบ $2 - หุ้นมะกันทรุดหนัก ตามความเชื่อมั่นผู้บริโถค (15 พฤษภาคม 2553)
[ข่าวเศรษฐกิจ] ทองคำปิดลบ 9 คอลล์ หลังตลาดหุ้น - ตลาดเงินผันผวน (15 พฤษภาคม 2553)
[ข่าวเศรษฐกิจ] น้ำมันแตะ $80 จากเหตุประท้วงในฟรั่งเศส (15 พฤษภาคม 2553)