1426 1183 1686 1540 1498 1808 1206 1133 1051 1987 1058 1549 1268 1421 1887 1360 1417 1947 1678 1126 1915 1184 1169 1730 1753 1483 1087 1088 1214 1506 1729 1413 1410 1249 1846 1262 1309 1882 1764 1699 1328 1328 1213 1773 1928 1528 1145 1802 1300 1642 1427 1907 1351 1215 1400 1633 1095 1144 1378 1736 1196 1962 1205 1897 1815 1651 1443 1979 1346 1910 1107 1474 1503 1512 1537 1186 1512 1075 1912 1222 1510 1969 1431 1748 1140 1522 1198 1451 1616 1582 1210 1887 1916 1440 1934 1553 1535 1398 1468 สำนักงาน จ.ส.ท. ข่าวเศรษฐกิจ จ.ส.ท.

ข่าวเศรษฐกิจ


[ข่าวเศรษฐกิจ] ดอลล์แข็ง ฉุดทองคำปิดร่วง $9.90 ซึ่งเหนือความคาดหมายในรอบ 6 เดือน (09 กันยายน 2565)
[ข่าวเศรษฐกิจ] น้ำมันดิ่งเกือบ $2 - หุ้นมะกันทรุดหนัก ตามความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (16 พฤษภาคม 2553)
[ข่าวเศรษฐกิจ] ทองคำปิดลบ 9 ดอลล์ หลังตลาดหุ้น - ตลาดเงินผันผวน (16 พฤษภาคม 2553)
[ข่าวเศรษฐกิจ] น้ำมันแตะ $80 จากเหตุประท้วงในฝรั่งเศส - หุ้นมะกันปิดลบ (15 พฤษภาคม 2553)
[ข่าวเศรษฐกิจ] รับบริจาคสานต่อเว็บไซต์ Goldhips ปี 2554 งบ50,000 บาท (15 พฤษภาคม 2553)
[ข่าวเศรษฐกิจ] ดอลล์แข็ง ฉุดทองคำปิดร่วง $9.90 ซึ่งเหนือความคาดหมายในรอบ 6 เดือน (15 พฤษภาคม 2553)
[ข่าวเศรษฐกิจ] น้ำมันดิ่งเกือบ $2 - หุ้นมะกันทรุดหนัก ตามความเชื่อมั่นผู้บริโถค (15 พฤษภาคม 2553)
[ข่าวเศรษฐกิจ] ทองคำปิดลบ 9 คอลล์ หลังตลาดหุ้น - ตลาดเงินผันผวน (15 พฤษภาคม 2553)
[ข่าวเศรษฐกิจ] น้ำมันแตะ $80 จากเหตุประท้วงในฟรั่งเศส (15 พฤษภาคม 2553)