ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2563

เดือน เมษายน 2563
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 24,700.00
2 0.00 24,650.00
3 0.00 24,850.00
4 0.00 25,000.00
6 0.00 25,100.00
7 0.00 25,100.00
8 0.00 25,200.00
9 0.00 25,250.00
10 0.00 25,450.00
11 0.00 25,450.00
13 0.00 25,500.00
14 0.00 25,900.00
15 0.00 25,800.00
16 0.00 26,000.00
17 0.00 25,750.00
18 0.00 25,650.00
20 0.00 25,600.00
21 0.00 25,650.00
22 0.00 25,800.00
23 0.00 26,100.00
24 0.00 26,150.00
25 0.00 26,150.00
27 0.00 26,050.00
28 0.00 25,950.00
29 0.00 25,900.00
30 0.00 26,000.00
  วันเสาร์

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม