ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2563

เดือน กรกฎาคม 2563
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 26,050.00
2 0.00 25,950.00
  วันเสาร์

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม