ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2561

เดือน กรกฎาคม 2561
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
2 0.00 19,550.00
3 0.00 19,500.00
4 0.00 19,650.00
5 0.00 19,650.00
6 0.00 19,650.00
7 0.00 19,650.00
9 0.00 19,700.00
10 0.00 19,650.00
11 0.00 19,650.00
12 0.00 19,550.00
13 0.00 19,550.00
14 0.00 19,550.00
16 0.00 19,550.00
17 0.00 19,500.00
18 0.00 19,300.00
19 0.00 19,250.00
20 0.00 19,300.00
21 0.00 19,400.00
23 0.00 19,400.00
24 0.00 19,300.00
25 0.00 19,300.00
26 0.00 19,300.00
27 0.00 19,300.00
28 0.00 19,300.00
30 0.00 19,250.00
31 0.00 19,200.00
  วันเสาร์

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม