ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2561

เดือน เมษายน 2561
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
2 0.00 19,600.00
3 0.00 19,700.00
4 0.00 19,750.00
5 0.00 19,550.00
6 0.00 19,550.00
7 0.00 19,650.00
9 0.00 19,600.00
10 0.00 19,700.00
11 0.00 19,750.00
12 0.00 19,800.00
13 0.00 19,750.00
14 0.00 19,750.00
16 0.00 19,800.00
17 0.00 19,750.00
18 0.00 19,800.00
19 0.00 19,850.00
20 0.00 19,800.00
21 0.00 19,750.00
23 0.00 19,750.00
24 0.00 19,700.00
25 0.00 19,700.00
26 0.00 19,700.00
27 0.00 19,650.00
28 0.00 19,700.00
30 0.00 19,600.00
  วันเสาร์

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม