ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2561

เดือน ธันวาคม 2561
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 19,000.00
3 0.00 19,000.00
4 0.00 19,100.00
5 0.00 19,100.00
6 0.00 19,150.00
7 0.00 19,200.00
8 0.00 19,300.00
10 0.00 19,300.00
11 0.00 19,300.00
12 0.00 19,250.00
13 0.00 19,200.00
14 0.00 19,150.00
15 0.00 19,200.00
17 0.00 19,150.00
18 0.00 19,250.00
19 0.00 19,250.00
20 0.00 19,300.00
21 0.00 19,400.00
22 0.00 19,350.00
24 0.00 19,400.00
25 0.00 19,450.00
26 0.00 19,500.00
27 0.00 19,500.00
28 0.00 19,600.00
29 0.00 19,650.00
31 0.00 19,600.00
  วันเสาร์

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม