ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2562

เดือน ตุลาคม 2562
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 21,250.00
2 0.00 21,450.00
3 0.00 21,650.00
4 0.00 21,650.00
5 0.00 21,600.00
7 0.00 21,600.00
8 0.00 21,550.00
9 0.00 21,500.00
10 0.00 21,600.00
11 0.00 21,450.00
12 0.00 21,400.00
14 0.00 21,400.00
15 0.00 21,400.00
16 0.00 21,300.00
17 0.00 21,250.00
18 0.00 21,250.00
19 0.00 21,300.00
21 0.00 21,250.00
22 0.00 21,250.00
23 0.00 21,350.00
24 0.00 21,300.00
25 0.00 21,400.00
26 0.00 21,400.00
28 0.00 21,450.00
29 0.00 21,300.00
30 0.00 21,250.00
31 0.00 21,400.00
  วันเสาร์

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน