ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2563

เดือน กันยายน 2563
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 29,050.00
2 0.00 29,000.00
3 0.00 28,650.00
4 0.00 28,700.00
5 0.00 28,600.00
7 0.00 28,550.00
8 0.00 28,500.00
9 0.00 28,550.00
10 0.00 28,750.00
11 0.00 28,750.00
12 0.00 28,600.00
14 0.00 28,750.00
15 0.00 28,900.00
16 0.00 28,850.00
17 0.00 28,600.00
18 0.00 28,650.00
19 0.00 28,550.00
21 0.00 28,500.00
22 0.00 28,200.00
23 0.00 28,050.00
24 0.00 27,650.00
25 0.00 27,850.00
26 0.00 27,750.00
28 0.00 27,750.00
29 0.00 28,100.00
30 0.00 28,150.00
  วันเสาร์

สิงหาคม กันยายน ตุลาคม