ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2563

เดือน กรกฎาคม 2563
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 26,050.00
2 0.00 25,950.00
3 0.00 26,050.00
4 0.00 26,050.00
6 0.00 26,050.00
7 0.00 26,150.00
8 0.00 26,450.00
9 0.00 26,600.00
10 0.00 26,600.00
11 0.00 26,550.00
13 0.00 26,700.00
14 0.00 26,800.00
15 0.00 26,900.00
16 0.00 26,950.00
17 0.00 26,950.00
18 0.00 27,000.00
20 0.00 27,100.00
21 0.00 27,200.00
22 0.00 27,600.00
23 0.00 28,050.00
24 0.00 28,250.00
25 0.00 28,300.00
27 0.00 28,750.00
28 0.00 28,700.00
29 0.00 28,950.00
30 0.00 28,900.00
31 0.00 28,950.00
  วันเสาร์

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม