ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2565

เดือน เมษายน 2565
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 30,500.00
2 0.00 30,400.00
4 0.00 30,450.00
5 0.00 30,450.00
6 0.00 30,500.00
7 0.00 30,450.00
8 0.00 30,600.00
9 0.00 30,750.00
11 0.00 30,950.00
12 0.00 30,950.00
13 0.00 31,150.00
14 0.00 31,300.00
15 0.00 31,300.00
16 0.00 31,350.00
18 0.00 31,600.00
19 0.00 31,450.00
20 0.00 31,100.00
21 0.00 31,100.00
22 0.00 31,150.00
23 0.00 31,050.00
25 0.00 30,850.00
26 0.00 30,750.00
27 0.00 30,750.00
28 0.00 30,700.00
29 0.00 30,950.00
30 0.00 30,750.00
  วันเสาร์

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม