ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2564

เดือน มีนาคม 2564
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 25,000.00
2 0.00 24,700.00
3 0.00 24,750.00
4 0.00 24,600.00
5 0.00 24,400.00
6 0.00 24,550.00
8 0.00 24,650.00
9 0.00 24,700.00
10 0.00 24,850.00
11 0.00 25,050.00
12 0.00 24,750.00
13 0.00 25,000.00
15 0.00 25,050.00
16 0.00 25,100.00
17 0.00 25,200.00
18 0.00 25,300.00
19 0.00 25,300.00
20 0.00 25,300.00
22 0.00 25,250.00
23 0.00 25,400.00
24 0.00 25,350.00
25 0.00 25,450.00
26 0.00 25,350.00
27 0.00 25,450.00
29 0.00 25,400.00
30 0.00 25,050.00
31 0.00 24,900.00
  วันเสาร์

กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน