ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2563

เดือน มีนาคม 2563
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
2 0.00 23,800.00
3 0.00 23,750.00
4 0.00 24,200.00
5 0.00 24,450.00
6 0.00 24,900.00
7 0.00 24,800.00
9 0.00 24,800.00
10 0.00 24,600.00
11 0.00 24,600.00
12 0.00 24,400.00
13 0.00 23,750.00
14 0.00 23,100.00
16 0.00 23,100.00
17 0.00 22,500.00
18 0.00 23,100.00
19 0.00 22,750.00
20 0.00 23,100.00
21 0.00 23,100.00
23 0.00 23,200.00
24 0.00 24,400.00
25 0.00 24,200.00
26 0.00 24,250.00
27 0.00 24,500.00
28 0.00 24,750.00
30 0.00 24,700.00
31 0.00 24,750.00
  วันเสาร์

กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน