ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2563

เดือน ธันวาคม 2563
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 25,600.00
  วันเสาร์

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม