ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2564

เดือน มกราคม 2564
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 26,850.00
2 0.00 26,850.00
4 0.00 27,200.00
5 0.00 27,450.00
6 0.00 27,550.00
7 0.00 27,150.00
8 0.00 26,850.00
9 0.00 26,350.00
11 0.00 26,300.00
12 0.00 26,450.00
13 0.00 26,250.00
14 0.00 26,100.00
15 0.00 26,250.00
16 0.00 26,000.00
  วันเสาร์

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์