1388 1020 1350 1510 1143 1931 1622 1571 1856 1195 1150 1544 1614 1435 1369 1122 1585 1676 1733 1309 1470 1978 1900 1614 1895 1020 1130 1124 1099 1084 1424 1226 1349 1945 1087 1957 1493 1649 1483 1148 1071 1421 1733 1948 1105 1301 1239 1539 1428 1669 1737 1072 1560 1623 1985 1420 1939 1259 1387 1504 1238 1022 1331 1065 1044 1275 1360 1012 1070 1964 1405 1111 1225 1016 1577 1105 1324 1293 1689 1416 1093 1516 1039 1375 1162 1164 1723 1912 1645 1561 1448 1037 1794 1429 1689 1217 1535 1235 1260 สำนักงาน จ.ส.ท. (สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันพุธที่ 17 กรกฏาคม 2567 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง - - -
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ