1929 1843 1489 1076 1014 1086 1783 1242 1372 1541 1597 1563 1179 1936 1507 1339 1448 1134 1473 1707 1411 1384 1165 1326 1861 1412 1694 1794 1809 1068 1495 1751 1590 1880 1097 1550 1380 1702 1560 1081 1896 1879 1469 1461 1401 1593 1938 1839 1229 1590 1305 1834 1074 1229 1564 1055 1805 1047 1606 1551 1038 1904 1487 1504 1462 1042 1234 1451 1413 1944 1993 1435 1933 1071 1991 1547 1766 1004 1193 1970 1603 1421 1890 1145 1554 1278 1087 1343 1195 1559 1035 1214 1556 1054 1728 1404 1037 1167 1698 สำนักงาน จ.ส.ท. (สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง 40,350.00 40,450.00 15:51:28
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ