1384 1785 1803 1203 1754 1784 1373 1239 1029 1943 1379 1237 1886 1259 1166 1971 1517 1454 1785 1716 1896 1104 1854 1626 1869 1256 1753 1610 1191 1475 1736 1909 1200 1572 1020 1524 1788 1185 1973 1525 1380 1089 1275 1772 1568 1824 1693 1556 1096 1880 1417 1033 1032 1847 1031 1847 1153 1545 1635 1895 1565 1506 1452 1151 1190 1664 1435 1813 1917 1474 1031 1359 1256 1613 1221 1093 1226 1043 1662 1225 1226 1460 1587 1128 1932 1451 1924 1147 1715 1071 1267 1722 1765 1171 1960 1279 1286 1847 1012 สำนักงาน จ.ส.ท. (สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง - - -
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดทำการ ประจำปี 2566 และการกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2567 ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 พฤศจิกายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการคัดเลือก กำหนดวันที่ เวลา สถานที่ และระเบียบิธีการคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธน 23 พฤศจิกายน 2566
โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 พฤศจิกายน 2566
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล 13 พฤศจิกายน 2566
โครงการสัมมนาเชิงปฏบัติการผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 ตุลาคม 2566

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ