ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันพฤหัสที่ 4 มีนาคม 2564 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง 24,600.00 24,700.00 16:55:17
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

บรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 04 มีนาคม 2564
การรายงานข้อมูลการใช้บริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 03 กุมภาพันธ์ 2564
แต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององ 01 กุมภาพันธ์ 2564
ขอความร่วมมือสถานธนานุบาลขององค์กรปหกครองส่วนท้องถิ่นบรรเทาความเดือนร้อนให้กับผู้จำนำและดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2 01 กุมภาพันธ์ 2564
การทำลายต้นขั้วตั๋วรับจำนำและสำเนาใบเสร็จรับเงินของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 มกราคม 2564

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ