1820 1789 1695 1718 1512 1187 1395 1116 1028 1104 1948 1514 1744 1397 1544 1755 1268 1780 1259 1899 1643 1548 1503 1106 1834 1755 1326 1293 1835 1747 1035 1742 1045 1265 1018 1076 1250 1699 1290 1284 1016 1905 1309 1411 1889 1521 1660 1227 1785 1010 1657 1465 1712 1660 1970 1124 1985 1327 1227 1436 1897 1039 1221 1262 1759 1809 1359 1322 1438 1071 1928 1392 1225 1204 1458 1569 1598 1912 1875 1825 1446 1048 1908 1875 1353 1752 1142 1192 1864 1822 1036 1676 1999 1453 1762 1506 1912 1012 1925 สำนักงาน จ.ส.ท. (สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง 41,600.00 41,700.00 09:09:05
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ