1654 1286 1725 1609 1005 1544 1437 1656 1874 1136 1508 1886 1240 1710 1004 1674 1327 1320 1677 1611 1526 1724 1190 1410 1798 1386 1478 1119 1696 1904 1184 1359 1537 1564 1608 1897 1330 1096 2000 1584 1052 1103 1243 1249 1052 1641 1730 1748 1679 1481 1486 1421 1999 1336 1024 1795 1891 1608 1120 1073 1009 1409 1714 1006 1469 1680 1867 1771 1619 1862 1027 1719 1555 1052 1183 1849 1839 1934 1415 1945 1428 1839 1726 1158 1716 1987 1678 1662 1032 1908 1839 1410 1014 1230 1283 1313 1800 1005 1761 สำนักงาน จ.ส.ท. (สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง - - -
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

การเลื่อนขั้นค่าพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2566 ( 1 ตุลาคม 2566 ) 01 มีนาคม 2567
การกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) 21 กุมภาพันธ์ 2567
โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฯ 21 กุมภาพันธ์ 2567
โอน (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาล และแต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ 31 มกราคม 2567
โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มตำแหน่งประเภททั่วไป 26 มกราคม 2567

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ