1470 1257 1722 1630 1295 1406 1610 1272 1147 1314 1985 1240 1754 1474 1111 1547 1642 1940 1799 1359 1984 1615 1927 1581 1235 1782 1751 1355 1628 1152 1376 1321 1504 1381 1829 1396 1505 1407 1900 1507 1883 1355 1310 1138 1540 1678 1990 1935 1258 1796 1056 1900 1204 1995 1294 1238 1790 1811 1304 1037 1239 1761 1714 1722 1010 1059 1710 1629 1266 1017 1124 1737 1851 1013 1498 1999 1767 1967 1454 1452 1206 1532 1470 1830 1784 1296 1104 1822 1582 1109 1887 1817 1868 1133 1471 1787 1096 1593 1480 สำนักงาน จ.ส.ท. (สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง - - -
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ