ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2563

เดือน กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 23,300.00
3 0.00 23,100.00
4 0.00 22,900.00
5 0.00 22,650.00
6 0.00 22,850.00
7 0.00 23,100.00
8 0.00 23,150.00
10 0.00 23,200.00
11 0.00 23,100.00
12 0.00 23,000.00
13 0.00 23,100.00
14 0.00 23,150.00
15 0.00 23,250.00
17 0.00 23,250.00
18 0.00 23,350.00
19 0.00 23,600.00
20 0.00 23,800.00
21 0.00 24,350.00
22 0.00 24,400.00
24 0.00 25,050.00
  วันเสาร์

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม