ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2557

เดือน มีนาคม 2557
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 20,400.00
3 0.00 20,650.00
4 0.00 20,500.00
5 0.00 20,350.00
6 0.00 20,350.00
7 0.00 20,500.00
8 0.00 20,450.00
10 0.00 20,400.00
11 0.00 20,500.00
12 0.00 20,700.00
13 0.00 20,900.00
14 0.00 20,900.00
15 0.00 21,000.00
17 0.00 21,000.00
18 0.00 20,700.00
19 0.00 20,450.00
20 0.00 20,300.00
21 0.00 20,400.00
22 0.00 20,400.00
24 0.00 20,300.00
25 0.00 20,200.00
26 0.00 20,200.00
27 0.00 19,900.00
28 0.00 19,900.00
29 0.00 19,850.00
31 0.00 19,800.00
  วันเสาร์

กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน