ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2557

เดือน สิงหาคม 2557
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 19,550.00
2 0.00 19,600.00
4 0.00 19,600.00
5 0.00 19,550.00
6 0.00 19,600.00
7 0.00 19,850.00
8 0.00 19,950.00
9 0.00 19,850.00
11 0.00 19,800.00
12 0.00 19,850.00
13 0.00 19,750.00
14 0.00 19,750.00
15 0.00 19,750.00
16 0.00 19,650.00
18 0.00 19,550.00
19 0.00 19,550.00
20 0.00 19,500.00
21 0.00 19,350.00
22 0.00 19,300.00
23 0.00 19,350.00
25 0.00 19,300.00
26 0.00 19,400.00
27 0.00 19,350.00
28 0.00 19,400.00
29 0.00 19,350.00
30 0.00 19,400.00
  วันเสาร์

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน