ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2557

เดือน มิถุนายน 2557
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
2 0.00 19,350.00
3 0.00 19,200.00
4 0.00 19,200.00
5 0.00 19,150.00
6 0.00 19,300.00
7 0.00 19,250.00
9 0.00 19,200.00
10 0.00 19,250.00
11 0.00 19,350.00
12 0.00 19,300.00
13 0.00 19,500.00
14 0.00 19,500.00
16 0.00 19,550.00
17 0.00 19,350.00
18 0.00 19,450.00
19 0.00 19,600.00
20 0.00 20,050.00
21 0.00 20,100.00
23 0.00 20,100.00
24 0.00 20,200.00
25 0.00 20,100.00
26 0.00 20,100.00
27 0.00 20,150.00
28 0.00 20,150.00
30 0.00 20,100.00
  วันเสาร์

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม