ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2557

เดือน พฤศจิกายน 2557
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 18,100.00
3 0.00 18,000.00
4 0.00 18,000.00
5 0.00 17,800.00
6 0.00 17,750.00
7 0.00 17,800.00
8 0.00 18,200.00
10 0.00 18,100.00
11 0.00 17,850.00
12 0.00 18,050.00
13 0.00 17,950.00
14 0.00 17,900.00
15 0.00 18,350.00
17 0.00 18,350.00
18 0.00 18,550.00
19 0.00 18,550.00
20 0.00 18,400.00
21 0.00 18,400.00
22 0.00 18,550.00
24 0.00 18,500.00
25 0.00 18,550.00
26 0.00 18,500.00
27 0.00 18,500.00
28 0.00 18,350.00
29 0.00 18,150.00
  วันเสาร์

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม