ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2557

เดือน กุมภาพันธ์ 2557
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 19,400.00
3 0.00 19,350.00
4 0.00 19,450.00
5 0.00 19,400.00
6 0.00 19,500.00
7 0.00 19,500.00
8 0.00 19,600.00
10 0.00 19,700.00
11 0.00 19,800.00
12 0.00 19,750.00
13 0.00 19,800.00
15 0.00 20,050.00
17 0.00 20,150.00
18 0.00 20,150.00
19 0.00 20,250.00
20 0.00 20,200.00
21 0.00 20,250.00
24 0.00 20,450.00
25 0.00 20,500.00
26 0.00 20,600.00
27 0.00 20,450.00
28 0.00 20,450.00
  วันเสาร์

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม