ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2560

เดือน พฤศจิกายน 2560
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
  วันเสาร์

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม