ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2563

เดือน มีนาคม 2563
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
  วันเสาร์

กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน