ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2562

เดือน กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
  วันเสาร์

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม