ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2563

เดือน มกราคม 2563
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 21,350.00
2 0.00 21,600.00
3 0.00 21,950.00
4 0.00 22,050.00
6 0.00 22,400.00
7 0.00 22,300.00
8 0.00 22,650.00
9 0.00 22,100.00
10 0.00 22,100.00
11 0.00 22,250.00
13 0.00 22,100.00
14 0.00 22,050.00
15 0.00 22,150.00
16 0.00 22,250.00
17 0.00 22,300.00
18 0.00 22,300.00
20 0.00 22,350.00
21 0.00 22,300.00
22 0.00 22,300.00
23 0.00 22,350.00
24 0.00 22,500.00
25 0.00 22,600.00
27 0.00 22,850.00
28 0.00 22,950.00
29 0.00 22,900.00
30 0.00 23,150.00
31 0.00 23,150.00
  วันเสาร์

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์