ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2562

เดือน สิงหาคม 2562
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 20,500.00
2 0.00 20,850.00
3 0.00 20,850.00
5 0.00 21,100.00
6 0.00 21,200.00
7 0.00 21,550.00
8 0.00 21,700.00
9 0.00 21,750.00
10 0.00 21,700.00
12 0.00 21,800.00
13 0.00 22,200.00
14 0.00 21,850.00
15 0.00 22,100.00
16 0.00 22,000.00
17 0.00 22,050.00
19 0.00 21,850.00
20 0.00 21,850.00
21 0.00 21,750.00
22 0.00 21,750.00
23 0.00 21,700.00
24 0.00 21,950.00
26 0.00 22,050.00
27 0.00 22,050.00
28 0.00 22,200.00
29 0.00 22,200.00
30 0.00 22,000.00
31 0.00 22,000.00
  วันเสาร์

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน