ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2562

เดือน เมษายน 2562
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 19,350.00
2 0.00 19,300.00
3 0.00 19,350.00
4 0.00 19,350.00
5 0.00 19,400.00
6 0.00 19,400.00
8 0.00 19,500.00
9 0.00 19,550.00
10 0.00 19,550.00
11 0.00 19,550.00
12 0.00 19,400.00
13 0.00 19,400.00
15 0.00 19,350.00
16 0.00 19,350.00
17 0.00 19,200.00
18 0.00 19,150.00
19 0.00 19,200.00
20 0.00 19,250.00
22 0.00 19,250.00
23 0.00 19,200.00
24 0.00 19,200.00
25 0.00 19,300.00
26 0.00 19,350.00
27 0.00 19,350.00
29 0.00 19,300.00
30 0.00 19,350.00
  วันเสาร์

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม