ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2562

เดือน ธันวาคม 2562
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
2 0.00 20,800.00
3 0.00 20,900.00
4 0.00 21,100.00
5 0.00 21,100.00
6 0.00 21,100.00
7 0.00 20,950.00
9 0.00 20,900.00
10 0.00 20,950.00
11 0.00 20,950.00
12 0.00 20,950.00
13 0.00 20,950.00
14 0.00 21,000.00
16 0.00 21,050.00
17 0.00 21,100.00
18 0.00 21,050.00
19 0.00 21,050.00
20 0.00 21,050.00
21 0.00 21,050.00
23 0.00 21,100.00
24 0.00 21,200.00
25 0.00 21,300.00
26 0.00 21,350.00
27 0.00 21,450.00
28 0.00 21,450.00
30 0.00 21,400.00
31 0.00 21,450.00
  วันเสาร์

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม