ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2562

เดือน กันยายน 2562
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
2 0.00 22,000.00
3 0.00 22,100.00
4 0.00 22,200.00
5 0.00 22,250.00
6 0.00 21,800.00
7 0.00 21,850.00
9 0.00 21,800.00
10 0.00 21,600.00
11 0.00 21,550.00
12 0.00 21,600.00
13 0.00 21,600.00
14 0.00 21,450.00
16 0.00 21,600.00
17 0.00 21,600.00
18 0.00 21,600.00
19 0.00 21,550.00
20 0.00 21,600.00
21 0.00 21,750.00
23 0.00 21,800.00
24 0.00 21,900.00
25 0.00 22,050.00
26 0.00 21,800.00
27 0.00 21,650.00
28 0.00 21,650.00
30 0.00 21,500.00
  วันเสาร์

สิงหาคม กันยายน ตุลาคม