ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2560

เดือน กรกฎาคม 2560
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 19,950.00
3 0.00 19,850.00
4 0.00 19,700.00
5 0.00 19,600.00
6 0.00 19,700.00
7 0.00 19,650.00
8 0.00 19,600.00
10 0.00 19,450.00
11 0.00 19,550.00
12 0.00 19,550.00
13 0.00 19,600.00
14 0.00 19,500.00
15 0.00 19,600.00
17 0.00 19,600.00
18 0.00 19,650.00
19 0.00 19,700.00
20 0.00 19,650.00
21 0.00 19,700.00
22 0.00 19,750.00
24 0.00 19,750.00
25 0.00 19,750.00
26 0.00 19,700.00
27 0.00 19,850.00
28 0.00 19,800.00
29 0.00 19,950.00
31 0.00 19,900.00
  วันเสาร์

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม