ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2560

เดือน กันยายน 2560
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 20,600.00
2 0.00 20,650.00
4 0.00 20,850.00
5 0.00 20,800.00
6 0.00 20,900.00
7 0.00 20,900.00
8 0.00 21,050.00
9 0.00 21,000.00
11 0.00 20,900.00
12 0.00 20,700.00
13 0.00 20,750.00
14 0.00 20,650.00
15 0.00 20,650.00
16 0.00 20,650.00
18 0.00 20,550.00
19 0.00 20,400.00
20 0.00 20,500.00
21 0.00 20,250.00
22 0.00 20,250.00
23 0.00 20,250.00
25 0.00 20,200.00
26 0.00 20,450.00
27 0.00 20,250.00
28 0.00 20,250.00
29 0.00 20,250.00
30 0.00 20,150.00
  วันเสาร์

สิงหาคม กันยายน ตุลาคม