ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2559

เดือน กรกฎาคม 2559
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 22,050.00
2 0.00 22,100.00
4 0.00 22,250.00
5 0.00 22,250.00
6 0.00 22,700.00
7 0.00 22,650.00
8 0.00 22,550.00
9 0.00 22,650.00
11 0.00 22,550.00
12 0.00 22,450.00
13 0.00 22,250.00
14 0.00 22,000.00
15 0.00 21,950.00
16 0.00 22,050.00
18 0.00 21,900.00
19 0.00 22,000.00
20 0.00 21,900.00
21 0.00 21,800.00
22 0.00 21,850.00
23 0.00 21,850.00
25 0.00 21,750.00
26 0.00 21,800.00
27 0.00 21,800.00
28 0.00 22,050.00
29 0.00 21,900.00
30 0.00 22,100.00
  วันเสาร์

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม