ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2559

เดือน เมษายน 2559
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 20,400.00
2 0.00 20,300.00
4 0.00 20,250.00
5 0.00 20,500.00
6 0.00 20,400.00
7 0.00 20,500.00
8 0.00 20,450.00
9 0.00 20,500.00
11 0.00 20,650.00
12 0.00 20,750.00
16 0.00 20,450.00
18 0.00 20,450.00
19 0.00 20,450.00
20 0.00 20,550.00
21 0.00 20,750.00
22 0.00 20,600.00
23 0.00 20,400.00
25 0.00 20,450.00
26 0.00 20,500.00
27 0.00 20,650.00
28 0.00 20,700.00
29 0.00 20,950.00
30 0.00 21,200.00
  วันเสาร์

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม