ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2559

เดือน กันยายน 2559
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 21,350.00
2 0.00 21,400.00
3 0.00 21,650.00
5 0.00 21,700.00
6 0.00 21,750.00
7 0.00 22,000.00
8 0.00 22,000.00
9 0.00 21,900.00
10 0.00 21,850.00
12 0.00 21,900.00
13 0.00 21,850.00
14 0.00 21,800.00
15 0.00 21,750.00
16 0.00 21,650.00
17 0.00 21,650.00
19 0.00 21,650.00
20 0.00 21,600.00
21 0.00 21,650.00
22 0.00 21,800.00
23 0.00 21,850.00
24 0.00 21,850.00
26 0.00 21,800.00
27 0.00 21,800.00
28 0.00 21,650.00
29 0.00 21,600.00
30 0.00 21,700.00
  วันเสาร์

สิงหาคม กันยายน ตุลาคม