ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2558

เดือน ธันวาคม 2558
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 18,100.00
2 0.00 18,050.00
3 0.00 17,850.00
4 0.00 17,950.00
5 0.00 18,250.00
7 0.00 18,300.00
8 0.00 18,200.00
9 0.00 18,250.00
10 0.00 18,250.00
11 0.00 18,150.00
12 0.00 18,300.00
14 0.00 18,200.00
15 0.00 18,050.00
16 0.00 18,100.00
17 0.00 18,150.00
18 0.00 18,050.00
19 0.00 18,150.00
21 0.00 18,250.00
22 0.00 18,350.00
23 0.00 18,250.00
24 0.00 18,250.00
25 0.00 18,300.00
26 0.00 18,300.00
28 0.00 18,300.00
29 0.00 18,250.00
30 0.00 18,200.00
31 0.00 18,150.00
  วันเสาร์

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม