ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2558

เดือน กันยายน 2558
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 19,200.00
2 0.00 19,200.00
3 0.00 19,100.00
4 0.00 19,000.00
5 0.00 19,000.00
7 0.00 19,050.00
8 0.00 19,100.00
9 0.00 19,050.00
10 0.00 18,900.00
11 0.00 18,850.00
12 0.00 18,850.00
14 0.00 18,850.00
15 0.00 18,750.00
16 0.00 18,800.00
17 0.00 18,850.00
18 0.00 19,000.00
19 0.00 19,100.00
21 0.00 19,200.00
22 0.00 19,150.00
23 0.00 19,200.00
24 0.00 19,400.00
25 0.00 19,500.00
26 0.00 19,500.00
28 0.00 19,400.00
29 0.00 19,350.00
30 0.00 19,250.00
  วันเสาร์

สิงหาคม กันยายน ตุลาคม