ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2565

เดือน สิงหาคม 2565
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 30,100.00
2 0.00 30,250.00
3 0.00 30,200.00
4 0.00 30,250.00
5 0.00 30,050.00
6 0.00 30,000.00
8 0.00 30,000.00
9 0.00 29,950.00
10 0.00 30,100.00
11 0.00 29,800.00
12 0.00 29,850.00
13 0.00 30,000.00
15 0.00 29,850.00
16 0.00 29,750.00
17 0.00 29,750.00
18 0.00 29,750.00
19 0.00 29,600.00
20 0.00 29,600.00
22 0.00 29,600.00
23 0.00 29,700.00
24 0.00 29,800.00
25 0.00 29,800.00
26 0.00 29,750.00
27 0.00 29,750.00
29 0.00 29,650.00
30 0.00 29,800.00
31 0.00 29,600.00
  วันเสาร์

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน