ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2563

เดือน สิงหาคม 2563
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 29,000.00
3 0.00 29,000.00
4 0.00 28,950.00
5 0.00 29,600.00
6 0.00 29,950.00
7 0.00 30,200.00
8 0.00 29,900.00
10 0.00 29,800.00
11 0.00 29,150.00
12 0.00 28,300.00
13 0.00 28,250.00
14 0.00 28,550.00
15 0.00 28,500.00
17 0.00 28,650.00
18 0.00 29,400.00
19 0.00 29,250.00
20 0.00 28,650.00
21 0.00 28,800.00
22 0.00 28,850.00
24 0.00 28,850.00
25 0.00 28,600.00
26 0.00 28,400.00
27 0.00 28,600.00
28 0.00 28,750.00
29 0.00 28,750.00
31 0.00 28,750.00
  วันเสาร์

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน