ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2565

เดือน กรกฎาคม 2565
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 30,200.00
2 0.00 30,350.00
4 0.00 30,400.00
5 0.00 30,450.00
6 0.00 30,150.00
8 0.00 29,700.00
9 0.00 29,700.00
11 0.00 29,700.00
12 0.00 29,800.00
13 0.00 29,600.00
14 0.00 29,600.00
15 0.00 29,550.00
16 0.00 29,600.00
18 0.00 29,750.00
19 0.00 29,650.00
20 0.00 29,650.00
21 0.00 29,450.00
22 0.00 29,800.00
23 0.00 29,850.00
25 0.00 29,950.00
26 0.00 29,850.00
27 0.00 29,900.00
28 0.00 30,050.00
29 0.00 30,100.00
30 0.00 30,200.00
  วันเสาร์

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม