ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2565

เดือน มิถุนายน 2565
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
  วันเสาร์

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม