ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2564

เดือน พฤษภาคม 2564
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
  วันเสาร์

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน