การรับจำนำไถ่ถอน


(16 มีนาคม 2563)
(25 พฤษภาคม 2559)
(03 พฤษภาคม 2559)
(20 เมษายน 2559)
การช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการ สธ. ของ อปท. ที่ประสบอุทกภัย กรณีซื้อคืนทรัพย์หลุดจำนำ (26 ธันวาคม 2554)
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (26 ธันวาคม 2554)
การป้องกันอุทกภัย (26 ธันวาคม 2554)
ทองคำปิดลบ 9 คอลล์ หลังตลาดหุ้น - ตลาดเงินผันผวน (21 พฤษภาคม 2553)
น้ำมันดิ่งเกือบ $2 - หุ้นมะกันทรุดหนัก ตามความเชื่อมั่นผู้บริโถค (21 พฤษภาคม 2553)
ดอลล์แข็ง ฉุดทองคำปิดร่วง $9.90 ซึ่งเหนือความคาดหมายในรอบ 6 เดือน (21 พฤษภาคม 2553)
รับบริจาคสานต่อเว็บไซต์ Goldhips ปี 2554 งบ50,000 บาท (21 พฤษภาคม 2553)
น้ำมันแตะ $80 จากเหตุประท้วงในฝรั่งเศส - หุ้นมะกันปิดลบ (21 พฤษภาคม 2553)
ทองคำปิดลบ 9 ดอลล์ หลังตลาดหุ้น - ตลาดเงินผันผวน (21 พฤษภาคม 2553)
น้ำมันดิ่งเกือบ $2 - หุ้นมะกันทรุดหนัก ตามความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (21 พฤษภาคม 2553)
ดอลล์แข็ง ฉุดทองคำปิดร่วง $9.90 ซึ่งเหนือความคาดหมายในรอบ 6 เดือน (21 พฤษภาคม 2553)
น้ำมันแตะ $80 จากเหตุประท้วงในฟรั่งเศส (21 พฤษภาคม 2553)