ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2562

เดือน มิถุนายน 2562
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 19,400.00
3 0.00 19,450.00
4 0.00 19,550.00
5 0.00 19,700.00
6 0.00 19,700.00
7 0.00 19,700.00
8 0.00 19,700.00
10 0.00 19,650.00
11 0.00 19,550.00
12 0.00 19,650.00
13 0.00 19,650.00
14 0.00 19,850.00
15 0.00 19,750.00
17 0.00 19,700.00
18 0.00 19,850.00
19 0.00 19,800.00
20 0.00 20,100.00
  วันเสาร์

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม