ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2561

เดือน กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 19,850.00
2 0.00 19,950.00
3 0.00 19,800.00
5 0.00 19,850.00
6 0.00 19,950.00
7 0.00 19,800.00
8 0.00 19,700.00
9 0.00 19,750.00
10 0.00 19,750.00
12 0.00 19,750.00
13 0.00 19,750.00
14 0.00 19,750.00
15 0.00 20,000.00
16 0.00 20,000.00
17 0.00 19,900.00
19 0.00 19,950.00
20 0.00 19,900.00
21 0.00 19,750.00
22 0.00 19,750.00
23 0.00 19,750.00
24 0.00 19,750.00
26 0.00 19,800.00
27 0.00 19,700.00
28 0.00 19,600.00
  วันเสาร์

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม