ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2560

เดือน มีนาคม 2560
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 20,550.00
2 0.00 20,550.00
3 0.00 20,300.00
4 0.00 20,450.00
6 0.00 20,350.00
7 0.00 20,300.00
8 0.00 20,200.00
9 0.00 20,100.00
10 0.00 20,000.00
11 0.00 20,100.00
13 0.00 20,150.00
14 0.00 20,050.00
15 0.00 20,000.00
16 0.00 20,250.00
17 0.00 20,200.00
18 0.00 20,200.00
20 0.00 20,200.00
21 0.00 20,150.00
22 0.00 20,400.00
23 0.00 20,350.00
24 0.00 20,300.00
25 0.00 20,300.00
27 0.00 20,400.00
28 0.00 20,350.00
29 0.00 20,350.00
30 0.00 20,300.00
31 0.00 20,200.00
  วันเสาร์

กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน