ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2560

เดือน ธันวาคม 2560
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 19,700.00
2 0.00 19,750.00
4 0.00 19,650.00
5 0.00 19,650.00
6 0.00 19,550.00
7 0.00 19,400.00
8 0.00 19,250.00
9 0.00 19,250.00
11 0.00 19,250.00
12 0.00 19,200.00
13 0.00 19,150.00
14 0.00 19,250.00
15 0.00 19,300.00
16 0.00 19,300.00
  วันเสาร์

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม