ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2560

เดือน สิงหาคม 2560
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 19,900.00
2 0.00 19,900.00
3 0.00 19,800.00
4 0.00 19,900.00
5 0.00 19,800.00
7 0.00 19,750.00
8 0.00 19,800.00
9 0.00 19,850.00
10 0.00 20,000.00
11 0.00 20,150.00
12 0.00 20,150.00
14 0.00 20,100.00
15 0.00 20,000.00
16 0.00 19,950.00
17 0.00 20,150.00
18 0.00 20,250.00
19 0.00 20,150.00
21 0.00 20,150.00
22 0.00 20,150.00
23 0.00 20,200.00
24 0.00 20,200.00
25 0.00 20,200.00
26 0.00 20,200.00
28 0.00 20,300.00
29 0.00 20,650.00
30 0.00 20,500.00
31 0.00 20,450.00
  วันเสาร์

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน