ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2560

เดือน มิถุนายน 2560
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 20,400.00
2 0.00 20,350.00
3 0.00 20,500.00
5 0.00 20,550.00
6 0.00 20,600.00
7 0.00 20,700.00
8 0.00 20,650.00
9 0.00 20,450.00
10 0.00 20,400.00
12 0.00 20,400.00
13 0.00 20,250.00
14 0.00 20,300.00
15 0.00 20,200.00
16 0.00 20,150.00
17 0.00 20,150.00
19 0.00 20,050.00
20 0.00 20,000.00
21 0.00 20,050.00
22 0.00 20,100.00
23 0.00 20,150.00
24 0.00 20,150.00
26 0.00 19,950.00
27 0.00 20,050.00
28 0.00 20,100.00
29 0.00 20,000.00
30 0.00 19,950.00
  วันเสาร์

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม