ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2559

เดือน กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 18,850.00
2 0.00 18,950.00
3 0.00 19,000.00
4 0.00 19,200.00
5 0.00 19,300.00
6 0.00 19,600.00
8 0.00 19,600.00
9 0.00 19,850.00
10 0.00 19,750.00
11 0.00 20,150.00
12 0.00 20,700.00
13 0.00 20,700.00
15 0.00 20,300.00
16 0.00 20,300.00
17 0.00 20,200.00
18 0.00 20,250.00
19 0.00 20,550.00
20 0.00 20,600.00
22 0.00 20,350.00
23 0.00 20,500.00
24 0.00 20,700.00
25 0.00 20,800.00
26 0.00 20,700.00
27 0.00 20,600.00
29 0.00 20,700.00
  วันเสาร์

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม