ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2559

เดือน สิงหาคม 2559
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 22,100.00
2 0.00 22,250.00
3 0.00 22,450.00
4 0.00 22,300.00
5 0.00 22,400.00
6 0.00 22,400.00
8 0.00 22,000.00
9 0.00 22,000.00
10 0.00 22,150.00
11 0.00 22,100.00
12 0.00 22,000.00
13 0.00 21,950.00
15 0.00 21,900.00
16 0.00 22,000.00
17 0.00 21,950.00
18 0.00 22,000.00
19 0.00 22,000.00
20 0.00 21,950.00
22 0.00 21,850.00
23 0.00 21,900.00
24 0.00 21,850.00
25 0.00 21,600.00
26 0.00 21,600.00
27 0.00 21,650.00
29 0.00 21,550.00
30 0.00 21,550.00
31 0.00 21,500.00
  วันเสาร์

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน