ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2559

เดือน มิถุนายน 2559
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 20,450.00
2 0.00 20,400.00
3 0.00 20,350.00
4 0.00 20,650.00
6 0.00 20,650.00
7 0.00 20,650.00
8 0.00 20,750.00
9 0.00 20,900.00
10 0.00 21,050.00
11 0.00 21,100.00
13 0.00 21,300.00
14 0.00 21,250.00
15 0.00 21,300.00
16 0.00 21,650.00
17 0.00 21,350.00
18 0.00 21,500.00
20 0.00 21,300.00
21 0.00 21,300.00
22 0.00 21,050.00
23 0.00 21,050.00
24 0.00 21,850.00
25 0.00 21,850.00
27 0.00 22,050.00
28 0.00 21,850.00
29 0.00 21,900.00
30 0.00 21,850.00
  วันเสาร์

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม