ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2559

เดือน มีนาคม 2559
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 20,800.00
2 0.00 20,650.00
3 0.00 20,750.00
4 0.00 21,200.00
5 0.00 20,950.00
7 0.00 21,150.00
8 0.00 21,250.00
9 0.00 20,950.00
10 0.00 20,800.00
11 0.00 21,000.00
12 0.00 20,700.00
14 0.00 20,800.00
15 0.00 20,450.00
16 0.00 20,400.00
17 0.00 20,750.00
18 0.00 20,650.00
19 0.00 20,650.00
21 0.00 20,500.00
22 0.00 20,600.00
23 0.00 20,450.00
24 0.00 20,300.00
25 0.00 20,300.00
26 0.00 20,300.00
28 0.00 20,250.00
29 0.00 20,350.00
30 0.00 20,550.00
31 0.00 20,450.00
  วันเสาร์

กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน