ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2558

เดือน มกราคม 2558
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
2 0.00 18,450.00
3 0.00 18,550.00
5 0.00 18,550.00
6 0.00 18,800.00
7 0.00 18,850.00
8 0.00 18,750.00
9 0.00 18,800.00
10 0.00 18,900.00
12 0.00 18,950.00
13 0.00 19,200.00
14 0.00 19,000.00
15 0.00 19,050.00
16 0.00 19,350.00
17 0.00 19,600.00
19 0.00 19,600.00
20 0.00 19,900.00
21 0.00 20,000.00
22 0.00 19,800.00
23 0.00 19,900.00
24 0.00 19,850.00
26 0.00 19,750.00
27 0.00 19,650.00
28 0.00 19,800.00
29 0.00 19,650.00
30 0.00 19,500.00
31 0.00 19,800.00
  วันเสาร์

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์