ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2558

เดือน กุมภาพันธ์ 2558
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
2 0.00 19,600.00
3 0.00 19,700.00
4 0.00 19,500.00
5 0.00 19,500.00
6 0.00 19,450.00
7 0.00 19,050.00
9 0.00 19,100.00
10 0.00 19,100.00
11 0.00 19,050.00
12 0.00 18,900.00
13 0.00 18,900.00
14 0.00 18,950.00
16 0.00 18,950.00
17 0.00 18,800.00
18 0.00 18,600.00
19 0.00 18,700.00
20 0.00 18,500.00
21 0.00 18,500.00
23 0.00 18,350.00
24 0.00 18,400.00
25 0.00 18,550.00
26 0.00 18,550.00
27 0.00 18,400.00
28 0.00 18,550.00
  วันเสาร์

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม