ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2558

เดือน สิงหาคม 2558
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 18,050.00
3 0.00 18,100.00
4 0.00 18,050.00
5 0.00 18,000.00
6 0.00 18,000.00
7 0.00 18,100.00
8 0.00 18,100.00
10 0.00 18,150.00
11 0.00 18,500.00
12 0.00 18,600.00
13 0.00 18,550.00
14 0.00 18,550.00
15 0.00 18,500.00
17 0.00 18,600.00
18 0.00 18,750.00
19 0.00 18,800.00
20 0.00 19,100.00
21 0.00 19,350.00
22 0.00 19,450.00
24 0.00 19,450.00
25 0.00 19,250.00
26 0.00 19,050.00
27 0.00 18,950.00
28 0.00 19,050.00
29 0.00 19,150.00
31 0.00 19,150.00
  วันเสาร์

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน