ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2556

เดือน กันยายน 2556
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
2 0.00 21,100.00
3 0.00 21,150.00
4 0.00 21,350.00
5 0.00 21,200.00
6 0.00 20,900.00
7 0.00 21,150.00
9 0.00 21,100.00
10 0.00 20,850.00
11 0.00 20,600.00
12 0.00 20,100.00
13 0.00 19,750.00
14 0.00 19,950.00
16 0.00 19,700.00
17 0.00 19,750.00
18 0.00 19,450.00
19 0.00 19,900.00
20 0.00 19,800.00
21 0.00 19,550.00
23 0.00 19,450.00
24 0.00 19,450.00
25 0.00 19,550.00
26 0.00 19,600.00
27 0.00 19,550.00
28 0.00 19,700.00
30 0.00 19,750.00
  วันเสาร์

สิงหาคม กันยายน ตุลาคม