ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2556

เดือน ธันวาคม 2556
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
2 0.00 18,850.00
3 0.00 18,600.00
4 0.00 18,500.00
5 0.00 18,750.00
6 0.00 18,750.00
7 0.00 18,750.00
9 0.00 18,650.00
10 0.00 18,800.00
11 0.00 19,000.00
12 0.00 18,850.00
13 0.00 18,500.00
14 0.00 18,750.00
16 0.00 18,600.00
17 0.00 18,750.00
18 0.00 18,800.00
19 0.00 18,450.00
20 0.00 18,450.00
21 0.00 18,550.00
23 0.00 18,500.00
24 0.00 18,500.00
25 0.00 18,600.00
26 0.00 18,650.00
27 0.00 18,750.00
28 0.00 18,800.00
30 0.00 18,700.00
31 0.00 18,650.00
  วันเสาร์

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม