ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2556

เดือน มีนาคม 2556
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 22,100.00
2 0.00 22,200.00
4 0.00 22,200.00
5 0.00 22,250.00
6 0.00 22,150.00
7 0.00 22,200.00
8 0.00 22,200.00
9 0.00 22,200.00
11 0.00 22,200.00
12 0.00 22,150.00
13 0.00 22,250.00
14 0.00 22,200.00
15 0.00 22,250.00
16 0.00 22,200.00
18 0.00 22,350.00
19 0.00 22,200.00
20 0.00 22,200.00
21 0.00 22,200.00
22 0.00 22,300.00
23 0.00 22,250.00
25 0.00 22,200.00
26 0.00 22,150.00
27 0.00 22,050.00
28 0.00 22,150.00
29 0.00 22,100.00
30 0.00 22,150.00
  วันเสาร์

กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน