ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2556

เดือน มกราคม 2556
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 24,150.00
2 0.00 24,150.00
3 0.00 24,200.00
4 0.00 23,700.00
5 0.00 23,900.00
7 0.00 23,850.00
8 0.00 23,750.00
9 0.00 23,900.00
10 0.00 23,850.00
11 0.00 23,900.00
12 0.00 23,850.00
14 0.00 23,850.00
15 0.00 23,850.00
16 0.00 23,700.00
17 0.00 23,700.00
18 0.00 23,750.00
19 0.00 23,700.00
21 0.00 23,750.00
22 0.00 23,800.00
23 0.00 23,800.00
24 0.00 23,650.00
25 0.00 23,600.00
26 0.00 23,500.00
28 0.00 23,500.00
29 0.00 23,450.00
30 0.00 23,450.00
31 0.00 23,600.00
  วันเสาร์

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์