ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2556

เดือน พฤศจิกายน 2556
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 19,400.00
2 0.00 19,400.00
4 0.00 19,400.00
5 0.00 19,350.00
6 0.00 19,450.00
7 0.00 19,450.00
8 0.00 19,400.00
9 0.00 19,200.00
11 0.00 19,150.00
12 0.00 19,100.00
13 0.00 19,000.00
14 0.00 19,150.00
15 0.00 19,150.00
16 0.00 19,250.00
18 0.00 19,150.00
19 0.00 19,000.00
20 0.00 19,000.00
21 0.00 18,750.00
22 0.00 18,700.00
23 0.00 18,700.00
25 0.00 18,600.00
26 0.00 18,900.00
27 0.00 18,950.00
28 0.00 18,850.00
29 0.00 18,900.00
30 0.00 18,950.00
  วันเสาร์

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม