ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2556

เดือน มิถุนายน 2556
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 19,950.00
3 0.00 20,100.00
4 0.00 20,150.00
5 0.00 20,150.00
6 0.00 20,200.00
7 0.00 20,400.00
8 0.00 20,100.00
10 0.00 20,050.00
11 0.00 20,000.00
12 0.00 20,150.00
13 0.00 20,150.00
14 0.00 19,950.00
15 0.00 20,100.00
17 0.00 20,050.00
18 0.00 20,000.00
19 0.00 19,850.00
20 0.00 19,050.00
21 0.00 19,000.00
22 0.00 19,150.00
24 0.00 18,900.00
25 0.00 18,800.00
26 0.00 18,150.00
27 0.00 18,150.00
28 0.00 17,750.00
29 0.00 18,150.00
  วันเสาร์

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม