ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2556

เดือน เมษายน 2556
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 22,150.00
2 0.00 22,150.00
3 0.00 21,800.00
4 0.00 21,450.00
5 0.00 21,500.00
6 0.00 21,800.00
8 0.00 21,800.00
9 0.00 21,550.00
10 0.00 21,650.00
11 0.00 21,350.00
12 0.00 21,250.00
17 0.00 18,850.00
18 0.00 18,900.00
19 0.00 19,150.00
20 0.00 19,000.00
22 0.00 19,350.00
23 0.00 19,250.00
24 0.00 19,400.00
25 0.00 19,850.00
26 0.00 20,300.00
27 0.00 20,250.00
29 0.00 20,350.00
30 0.00 20,350.00
  วันเสาร์

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม