ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2555

เดือน ตุลาคม 2555
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 25,750.00
2 0.00 25,800.00
3 0.00 25,750.00
4 0.00 25,800.00
5 0.00 25,800.00
6 0.00 25,700.00
8 0.00 25,650.00
9 0.00 25,650.00
10 0.00 25,600.00
11 0.00 25,600.00
12 0.00 25,600.00
13 0.00 25,500.00
15 0.00 25,350.00
16 0.00 25,200.00
17 0.00 25,300.00
18 0.00 25,250.00
19 0.00 25,150.00
20 0.00 25,000.00
22 0.00 25,000.00
23 0.00 24,950.00
24 0.00 24,850.00
25 0.00 24,850.00
26 0.00 24,750.00
27 0.00 24,850.00
29 0.00 24,850.00
30 0.00 24,850.00
31 0.00 24,850.00
  วันเสาร์

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน