ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2555

เดือน กรกฎาคม 2555
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
2 0.00 23,750.00
3 0.00 23,850.00
4 0.00 23,950.00
5 0.00 24,050.00
6 0.00 23,850.00
7 0.00 23,750.00
9 0.00 23,750.00
10 0.00 23,800.00
11 0.00 23,650.00
12 0.00 23,550.00
13 0.00 23,600.00
14 0.00 23,700.00
16 0.00 23,650.00
17 0.00 23,750.00
18 0.00 23,650.00
19 0.00 23,600.00
20 0.00 23,650.00
21 0.00 23,700.00
23 0.00 23,600.00
24 0.00 23,600.00
25 0.00 23,750.00
26 0.00 23,900.00
27 0.00 24,100.00
28 0.00 24,100.00
30 0.00 24,100.00
31 0.00 24,150.00
  วันเสาร์

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม