ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2555

เดือน มีนาคม 2555
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 24,850.00
2 0.00 24,750.00
3 0.00 24,800.00
5 0.00 24,650.00
6 0.00 24,600.00
7 0.00 24,400.00
8 0.00 24,550.00
9 0.00 24,550.00
10 0.00 24,700.00
12 0.00 24,650.00
13 0.00 24,600.00
14 0.00 24,200.00
15 0.00 24,000.00
16 0.00 24,000.00
17 0.00 24,100.00
19 0.00 24,050.00
20 0.00 24,000.00
21 0.00 24,050.00
22 0.00 23,850.00
23 0.00 23,400.00
24 0.00 24,100.00
26 0.00 24,100.00
27 0.00 24,500.00
28 0.00 24,350.00
29 0.00 24,200.00
30 0.00 24,200.00
31 0.00 24,250.00
  วันเสาร์

กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน