ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2562

เดือน ธันวาคม 2562
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
2 0.00 20,800.00
3 0.00 20,900.00
4 0.00 21,100.00
5 0.00 21,100.00
6 0.00 21,100.00
7 0.00 20,950.00
9 0.00 20,900.00
10 0.00 20,950.00
11 0.00 20,950.00
12 0.00 20,950.00
  วันเสาร์

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม