ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2561

เดือน ตุลาคม 2561
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 18,050.00
2 0.00 18,200.00
3 0.00 18,350.00
4 0.00 18,450.00
5 0.00 18,600.00
6 0.00 18,600.00
8 0.00 18,600.00
9 0.00 18,500.00
10 0.00 18,450.00
11 0.00 18,600.00
12 0.00 18,800.00
13 0.00 18,800.00
15 0.00 18,950.00
16 0.00 18,900.00
17 0.00 18,800.00
18 0.00 18,800.00
19 0.00 18,850.00
20 0.00 18,850.00
22 0.00 18,900.00
23 0.00 19,100.00
24 0.00 19,050.00
25 0.00 19,150.00
26 0.00 19,300.00
27 0.00 19,250.00
29 0.00 19,250.00
30 0.00 19,200.00
31 0.00 19,050.00
  วันเสาร์

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน