ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2562

เดือน พฤษภาคม 2562
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 19,300.00
2 0.00 19,200.00
3 0.00 19,200.00
4 0.00 19,250.00
6 0.00 19,300.00
7 0.00 19,300.00
8 0.00 19,300.00
9 0.00 19,250.00
10 0.00 19,150.00
11 0.00 19,150.00
13 0.00 19,200.00
14 0.00 19,300.00
15 0.00 19,300.00
16 0.00 19,300.00
17 0.00 19,250.00
18 0.00 19,200.00
20 0.00 19,200.00
21 0.00 19,200.00
22 0.00 19,200.00
23 0.00 19,200.00
24 0.00 19,300.00
25 0.00 19,300.00
  วันเสาร์

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน