ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2563

เดือน เมษายน 2563
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 24,700.00
2 0.00 24,650.00
3 0.00 24,850.00
4 0.00 25,000.00
6 0.00 25,100.00
7 0.00 25,100.00
  วันเสาร์

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม