ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2561

เดือน พฤศจิกายน 2561
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 19,050.00
2 0.00 19,100.00
3 0.00 19,100.00
5 0.00 19,150.00
6 0.00 19,150.00
7 0.00 19,100.00
8 0.00 18,950.00
9 0.00 19,000.00
10 0.00 18,900.00
12 0.00 18,850.00
13 0.00 18,700.00
14 0.00 18,700.00
15 0.00 18,850.00
16 0.00 18,900.00
17 0.00 18,900.00
19 0.00 18,950.00
  วันเสาร์

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม