ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2561

เดือน มกราคม 2561
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 20,000.00
2 0.00 20,050.00
3 0.00 20,100.00
4 0.00 19,950.00
5 0.00 20,050.00
6 0.00 20,050.00
8 0.00 20,000.00
9 0.00 20,000.00
10 0.00 19,950.00
11 0.00 19,950.00
12 0.00 20,050.00
13 0.00 20,100.00
15 0.00 20,200.00
16 0.00 20,150.00
  วันเสาร์

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์