ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2561

เดือน มีนาคม 2561
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 19,550.00
2 0.00 19,550.00
3 0.00 19,650.00
5 0.00 19,650.00
6 0.00 19,600.00
7 0.00 19,700.00
8 0.00 19,600.00
9 0.00 19,550.00
10 0.00 19,550.00
12 0.00 19,500.00
13 0.00 19,450.00
14 0.00 19,500.00
15 0.00 19,450.00
16 0.00 19,400.00
17 0.00 19,400.00
  วันเสาร์

กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน