ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2563

เดือน มิถุนายน 2563
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 25,950.00
2 0.00 25,900.00
3 0.00 25,650.00
4 0.00 25,450.00
5 0.00 25,400.00
  วันเสาร์

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม