ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ดูทั้งหมด

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง - - -
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับจำนำ 05 กุมภาพันธ์ 2559
สำรวจข้อมูลทรัพย์หลุดจำนำค้างจำหน่ายของสถานธนานุบาล 05 กุมภาพันธ์ 2559
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2559 05 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานบัญชี ประจำปี 2558 02 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต 01 กุมภาพันธ์ 2559

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ