ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ดูทั้งหมด

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง 18,500.00 18,600.00 15:41:00
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนตุลาคม 2557 11 พฤศจิกายน 2557
การสร้างภาพลักษณ์และการกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ (การกำหนดในวันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ) 21 ตุลาคม 2557
แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 ตุลาคม 2557
สำเนารายงานฐานะการเงิน ของเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนเมษายน - กันยายน 2557 16 ตุลาคม 2557
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2557 16 ตุลาคม 2557

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ