ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ดูทั้งหมด

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง 18,450.00 18,550.00 10:56:00
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค้าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2558 ( 1 เมษายน 2558) 28 เมษายน 2558
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต 20 เมษายน 2558
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2558 17 เมษายน 2558
ขอเชิญประชุมผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 เมษายน 2558
การจ่ายเงินเลี้ยงชีพรายเดือนสมาชิกสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 17 เมษายน 2558

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ