ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ดูทั้งหมด

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง 20,400.00 20,500.00 09:27:00
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2560 (1 เมษายน 2560) 22 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน จ.ส.ท. 21 กุมภาพันธ์ 2560
การแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อน ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถาน 17 กุมภาพันธ์ 2560
การจ่ายเงินเลี้ยงชีพรายเดือนสมาชิกสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล 17 กุมภาพันธ์ 2560
มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการโรงรับจำนำในภาวะเกิดเหตุอุทกภัย 15 กุมภาพันธ์ 2560

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ