ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ดูทั้งหมด

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง 19,650.00 19,750.00 14:52:00
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

การรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต 29 กรกฎาคม 2557
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2557 25 กรกฎาคม 2557
การกำหนดวันหยุดทำการกรณีพิเศษเพิ่มเติม 23 กรกฎาคม 2557
การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2557 22 กรกฎาคม 2557
บัญชีรายชื่อพนักงานสถานธนานุบาลที่เสนอขอความเห็นชอบให้เป็นสมาชิกสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 22 กรกฎาคม 2557

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ