ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ดูทั้งหมด

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง 20,450.00 20,550.00 09:31:00
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลทีมีความประสงค์ขอเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง 31 พฤษภาคม 2559
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลทีสอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฯ 27 พฤษภาคม 2559
เรื่อง ให้ปรับลดระดับสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองราชบุรี เป็นสถานธนานุบาลทั่วไป 18 พฤษภาคม 2559
ตารางแสดงวงเงินราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 11 พฤษภาคม 2559
ขอเรียนเชิญร่วมในพิธีทำบญวันทีระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2559 09 พฤษภาคม 2559

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ