ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ดูทั้งหมด

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง - - -
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 15 -17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ร 23 มกราคม 2563
สำรวจข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการในช่วงการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 20 มกราคม 2563
ขอผลการดำเนินงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 มกราคม 2563
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก 17 มกราคม 2563
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การสอบราคาจ้างจัดทำเข็มเกียรติคุณ ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 02 มกราคม 2563

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ