ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ดูทั้งหมด

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง 19,800.00 19,900.00 09:30:00
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี 18 เมษายน 2561
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561 17 เมษายน 2561
รายงานการประชุมผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขตของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 เมษายน 2561
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนมีนาคม 2561 09 เมษายน 2561
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 04 เมษายน 2561

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ