ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ดูทั้งหมด

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง 18,000.00 18,100.00 09:27:00
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

ดำเนินการปิดบัญชี เพื่อจัดทำงบกำไรขาดทุนและงบดุล ตลอดจนสำรวจทรัพย์สินคงเหลือในวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 04 สิงหาคม 2558
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 04 สิงหาคม 2558
การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีราคาทองคำผันผวน) 24 กรกฎาคม 2558
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 กรกฎาคม 2558
บัญชีรายชื่อพนักงานสถานธนานุบาลที่เสนอขอความเห็นชอบให้เป็นสมาชิกสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 20 กรกฎาคม 2558

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ